โลโก้เว็บไซต์ วันพระเจ้าตากสิน28ธ.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันพระเจ้าตากสิน28ธ.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562
วันที่  28 ธันวาคม  2562  นางศุภัคษา  ศรีวิชัยลำพรรณ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  พนักงานสังกัดกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา