โลโก้เว็บไซต์ 250962เกษียณอย่างเกษม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

250962เกษียณอย่างเกษม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีมุฑิตาจิต เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นป...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา