โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมรส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสวันเข้าพรรษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมรส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสวันเข้าพรรษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสวันเข้าพรรษา 2562
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษา ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 แห่งประกอบด้วย มทร.ล้านนา พื้นที่เชียงร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา