โลโก้เว็บไซต์ ชนะเลิศประกวดกระทง2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชนะเลิศประกวดกระทง2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลกชนะเลิศการประกวดกระทงฝีมือฝีมือ
คว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประกอบด้วย 1.นายอำนาจ ชื่นแสงมอญ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา