โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกชนะเลิศการประกวดกระทงฝีมือฝีมือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลกชนะเลิศการประกวดกระทงฝีมือฝีมือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2404 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประกอบด้วย

1.นายอำนาจ ชื่นแสงมอญ

2.นายมังกร ฟักทอง

3.นายอนุพงศ์​ ยอดเพชร

4.นายดนัย เนียมหอม

5.นายธนายุทธ เนียมหอม

ร่วมการประกวดกระทงฝีมือฝีมือ ประเภทประชาชนทั่วไป  ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก"  ระหว่างเวลา  13.00 -​ 18.00  น.  ภายในงานลอยกระทงย้อนยุค สองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561  ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร    โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ซึ่งจะจัดตั้งแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์เรือนแพ ณ  สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้  เพื่อร่วมอนุรักษ์ส่งเสริม สืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ สืบไป 

ขอบคุณ​ภาพ​จาก​ นายอำนาจ  ชื่นแสงมอญ

ข่าว -​ ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา