โลโก้เว็บไซต์ งาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนางาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 17  สิงหาคม  2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดงาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา