โลโก้เว็บไซต์ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 21 กันยายน 2560  ที่ห้องประชุมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  สำนักงานอาชีวศึกษาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา