โลโก้เว็บไซต์ MOUพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

MOUพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา