โลโก้เว็บไซต์ เปิดโครงการSmart camp2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดโครงการSmart camp2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาเปิดโครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ที่ อาคารอเนกประสงค์  มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา