โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ มทร.ล้านนา
 กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำ ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ได้จัดทำ ผลงานตลอดจนนำเสนอ ผลงานทางว...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา