โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลพิษณุโลก จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา