โลโก้เว็บไซต์ ภาพบัวระวงเกมส์ 30 พ.ย. 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ภาพบัวระวงเกมส์ 30 พ.ย. 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาภาพบัวระวงเกมส์ 30 พ.ย. 59
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 30 พ.ย. 2559 สำหรับวันนี้มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 08.00 น. ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตซอ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา