โลโก้เว็บไซต์ อบรม “การสร้างรูปแบบหน้าต่างโฆษณา(Banner) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรม “การสร้างรูปแบบหน้าต่างโฆษณา(Banner)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอบรม “การสร้างรูปแบบหน้าต่างโฆษณา(Banner)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา