โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนากีฬาสีสัมพันธ์ “หิรัญญิการ์เกมส์” ครั้งที่ 43
กีฬาสีสัมพันธ์ “หิรัญญิการ์เกมส์” ครั้งที่ 43           วัน​ที่​ ​30 กันยายน 2566 ที่อาคารอเนกประส...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา