โลโก้เว็บไซต์ 18ส.ค.66รางวัลเครือข่ายองค์ความรู้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18ส.ค.66รางวัลเครือข่ายองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการ ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ และนักศึกษาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายอิงควัฒน์ ทับหุ่น         &n...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา