โลโก้เว็บไซต์ 18ส.ค.66Open House | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18ส.ค.66Open House

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาOpen House Rmutl Phitsanulok “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา”
วันที่ 18 สิงหาคม 2566  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House Rmutl Phitsanulok  ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา