โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบรุ่นที่53 ให้กับนักศึกษาใหม่ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบรุ่นที่53 ให้กับนักศึกษาใหม่ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบรุ่นที่53 ให้กับนักศึกษาใหม่ปี 2559
ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา