โลโก้เว็บไซต์  การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาการอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1
ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด “การอบรมจัดทำแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา