โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-08-30

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ แสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย ผลักดันศักยภาพเข้าสู่ตลาดจีน
พุธ 30 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 หน่วยความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ บุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นักวิจัย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย ในงานแสดงสินค้า Sial Shenzhen 2023 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การบริหารจัดการของกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักประสานงานชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative... >> อ่านต่อ


อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College
พุธ 30 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรและนักศึกษา ณ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College   มณฑลกุยโจว สาธารณประชาชนจีน ในหลักสูตรยานยนต์สม... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา