โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-01-13

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 13 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

    ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ได้เสียสละสร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 13 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมตัวแทนผู้บริหาร-อาจารย์ และตัวแทนบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา