โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-11-17


มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาค... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พ.ย. 2565
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆภายในคณะ  และเวลา 15.00 น. เป็นการประชุมทางไกลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 5 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำปาง , ตาก และพิษณุโลก โดย ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา