โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พ.ย. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 889 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆภายในคณะ  และเวลา 15.00 น. เป็นการประชุมทางไกลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 5 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำปาง , ตาก และพิษณุโลก โดย ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานประชุมเพื่อแจ้งแนวนโยบายการปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านทางระบบ microsoft team ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา