โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-10-28

มทร.ล้านนา และ กรมบัญชีกลาง ร่วมหารือประเด็นการจ่ายเงินสวัสดิการแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่​ 26​ ตุลาคม​ พ.ศ. 2565 อาจารย์ไพโรจน์​ ไชยเมืองชื่น​ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นผู้แทนในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เดินทางเข้าพบ นางสาวสุภาภรณ์​ โรจนรุ่งทวี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย​ กรมบัญชีกลาง และคณะ​ เพื่อร่วมหารือและติดตามเกี่ยวกับการทำความตกลงในการจ่ายเงินสวัสดิการแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากเงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดิน​ หมวดอุดหนุนทั่วไปซึ่งกองกฎห... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา