โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-10-11

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 9- 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 ชมรมเรือพายนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนาน่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน           โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือ 40 ฝีพาย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565  ชมรมเรือพายนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน ทีมเยาวชนชุมชนบ้านสวนหอม ชุมชนบ้านหนองเต่า ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลดังนี้ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระยะเวลา 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นตัวแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ให้กับหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG and Regional Development) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย           โดยโครงการขับเคลื่อนเศร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาน่าน ร่วมกับ ซีพีน่าน จัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หัวข้อการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด (Green Energy) มุ่งปลูกฝังแนวคิดเยาวชนไทย ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มทร.ล้านนาน่าน ร่วมกับ ซีพีน่าน จัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หัวข้อการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด (Green Energy) มุ่งปลูกฝังแนวคิดเยาวชนไทย ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ร่วมกับ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคัดสรร งาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา