โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-07-22

เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงาน บทความ/คลิปวิดีโอ ร่วมกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติ มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านเข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   รางวัลผู้ชนะการประกวดการนําเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา