โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-04-22

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ สวพส.ลุ่มน้ำน่าน เดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลบนพื้นที่สูงเชื่อมโยงกับศูนย์ AIC
ศุกร์ 22 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทบาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณธร สินตะละ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลบนพื้นที่สูงเชื่อมโยงกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มี... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง” เรียนฟรีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ศุกร์ 22 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agricultural Technology) ประเภท Non –Degree เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนไปสู่ภาคการผลิตเกษตรที่มีทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา