โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-03-11

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มทร.ล้านนา น่าน นำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มทร.ล้านนา น่าน นำโดยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน นำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ต่อ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสีไข่แดงจากผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัลเบอร์รี่ นวัตกรรมไก่มะไฟจีน การใช้สารสมุนไพร “RMUTL YLAC” ผลิตภัณฑ์เพิ่มโภชนาการอาหารสุนัขและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ในพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 ณ บริเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา น่าน ร่วมให้การต้อนรับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T ของมหาวิทยาลัยฯ ชิม ชม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง จากโครงการ U2T ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นิทรรศการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ค... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 มี.ค. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่เฟรช มิลค์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานบริหาร ร่วมถ่ายทอดข้อคิด แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร เทคโนโลยีและประสบการณ์ในระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ อาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดเวทีระดมสมองวางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ระดับมาตรฐานสากล
ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Retreat) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเปิดเวทีให้แก่กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันการระดมสมองเพื่อทบทวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็นที่เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดการพัฒนาทั้งการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการปรับปรุงกฎระเบียบรวมถึงขั้นต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา