โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-02-20

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 ให้แก่สามเณร
อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

               เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 ให้แก่สามเณร” จากโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์(วัดปทุมสราราม) และโรงเรียนบาลีสาธิต มจร.วัดสวนดอก จำนวน 33 รูป โดยมี คณาจารย์ ผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา