โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-02-02

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการห้องประชุม 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการห้องประชุม1 2.ประกาศซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการห้องประชุม1     >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หารือร่วมอบจ.ลำปาง สวทช. สร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ลำปางพร้อมด้วย ผศ.สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าแผนงานชุดโครงการวิจัย ชุมชนนวัตกรรม (บพท.) และคณะนักวิจัย มทร.ล้านนาร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และผู้อำนวยกา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) อบรมฟรี !!
พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) อบรมฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Core) กับผู้ประกอบการ SI... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2565
พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม ทปอ.มทร. โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา