โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) อบรมฟรี !! | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) อบรมฟรี !!

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3938 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) อบรมฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Core) กับผู้ประกอบการ SI (System Integrator) โดยหัวข้อการอบรมหลักสูตร “Smart Farm” ประกอบด้วย

1.หัวข้อ Concept of Industrial 4.0 อบรมวันที่ 5 ก.พ.65

2. หัวข้อ Concept of Smart Farming อบรมวันที่ 26-27 ก.พ.65

3. หัวข้อ Basic Embedded อบรมวันที่ 5-6 มี.ค.65

4. หัวข้อ Control System อบรมวันที่ 19-20 มี.ค.65 และ 25-27 มี.ค.65

5. หัวข้อ Connectivity method อบรมวันที่ 2-3 เม.ย.65

6. หัวข้อ Standard & Regulation อบรมวันที่ 9-10 เม.ย.65

7. หัวข้อ Data Analytic อบรมวันที่ 16-17 เม.ย.65

8. หัวข้อProduct Profile อบรมวันที่ 23-24 เม.ย.65

9. หัวข้อ Project Prototyping อบรมวันที่ 6-8 พ.ค.65

10. หัวข้อ Present Project อบรมวันที่ 21 พ.ค.65

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

โดยดำเนินการอบรม ณ อาคาร S1 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
@ มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
@ มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงสายการผลิตด้วย Lean และระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
@ มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือระบบไซเบอร์กายภาพ (CPS)และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
@ มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสายการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โทร.082 708 6800 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา