โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2021-07-01

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดประกาศและขอบเขตของงานแนบท้ายประกาศนี้ 1. ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริก... >> อ่านต่อ


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอได้ที่กองการต่างประเทศ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และทาง Email: chotputiphan.i@gmail.com ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่: >> อ่านต่อ


สาขาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรม“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ สู่รั่วมหาวิทยาลัยช่วง COVID-19”
พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรม“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ สู่รั่วมหาวิทยาลัยช่วง COVID-19” วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team เพื่อต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้สามารถปรับตัวสำหรับการเรียน การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงสถานการณ์ COVID-19  มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำหลักสูตร ชี้แจ้งกิจกรรมการดำเนินงานในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา