โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2021-02-09

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน... >> อ่านต่อ


การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

"การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง"           ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ (น่าน) ในบริบทการผลิตปลากดคังในกระชัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของชุมชนระดับฐานราก ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 วีดีโอการดำเนินงาน  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา