โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-01-17

การประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2562   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2561      ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา