โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-12-24

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 24 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัยฯ  2.ร่างขอบเขตของงานTORครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิยัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย 3.เอกสารประกวดราคา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา