โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-06-05

ม.ราชมงคลล้านา พิษณุโลก ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
อังคาร 5 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน  2561  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  คณาจารย์   ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก                 องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2561 ประเด็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา