โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-06-02

หลักสูตรการอบรม "เรียนรู้การสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปยอดนิยมขั้นเทพ"
เสาร์ 2 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน  2561  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ อ.มรกต  ทองพรหม  อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ และ อ.ปฏิกมล โพธิคามบำรุง  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   เป็นวิทยากรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในหัวข้อเรื่อง “เรียนรู้การสร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปยอดนิยมขั้นเทพ”  โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา