โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-05-21

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมปั่นจักรยานในงาน Bike For Charity ปั่นเพื่อให้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 1
เสาร์ 21 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 21 พ.ค.59   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา   , ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน  , อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  และ อ.ทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู  และ นางปภาดา  พลอยอิ่ม   ร่วมปั่นจักรยานภายในงาน Bike For Charity ปั่นเพื่อให้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 1  โดยง กองพลทหารราบที่ 4  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ชมรมจั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา