โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-03-13

โครงการ “เติมฝัน ปันสุข บ้านเลอผาโด้”
อาทิตย์ 13 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   นำโดย ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา จัดโครงการ  “เติมฝัน ปนสุข” เลอผาโด้  ระดมกำลังจิตอาสา  สร้างห้องน้ำให้ชาวบ้าน จำนวน 5 ครัวเรือน  เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุขดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับการป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา