โลโก้เว็บไซต์ 2015-12-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2015-12-08

มอบของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด
อังคาร 8 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่  8  ธันวาคม  2558  เวลา 07.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นตัวแทนมอบของในกิจกรรม  “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”  เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรม “กาชาดพาโชค”  ภายในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชงานกาชาดพิษณุโลก  ประจำปี 2559  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา