โลโก้เว็บไซต์ มอบของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่  8  ธันวาคม  2558  เวลา 07.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นตัวแทนมอบของในกิจกรรม  “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”  เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรม “กาชาดพาโชค”  ภายในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชงานกาชาดพิษณุโลก  ประจำปี 2559  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา