โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ RMUTL Account : https://account.rmutl.ac.th *** ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป *** >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกิจกรรมได้มีการร่วมกันทำความสะอาดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้วัชพืชทับถมขัดขวางทางน้ำไหล ทำให้คลองตื้นเขิน น้ำเน่าเสีย สร้างมลภาวะและในฤดูแล้งอาจทำให้ขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังมีการทำความสะอาดตัดวัชพืชโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทาสีฟุตบาท โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2567  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาให้ข้อมูลแนะนำคณะ ข้อมูลด้านงานวิชาการแก่นักศึกษา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณพร้อมกันทุกเขตพื้นที่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
พุธ 26 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิ.ย. 2567 เวลา 08.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ในกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก การแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมว... >> อ่านต่อการนำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. มทร.ล้านนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวเปิดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. มทร.ล้านนา) ประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2567 ในแผนงานโครงการมีกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน อพ.สธ. - มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.ล้านนา รับฟ... >> อ่านต่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ RMUTL-Reinventing 2566
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ภายใต้ โปรแกรม 25 แผนงานย่อยพัฒนาระบบและกลไกการสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน. แผนงานย่อยรายประเด็น แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมมหาวิ... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด 1.<ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกa>   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 3143


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา