โลโก้เว็บไซต์ นายสมชนก   ศรลัมพ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นายสมชนก ศรลัมพ์


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำหนดการสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 (รูปแบบ PDF ไฟล์) กดคลิก มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปวส.กดคลิก >> อ่านต่อโครงการ ล้านนารวมใจ
พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 / ข่าวบุคลากร

หลักการสำคัญของโครงการดังนี้ 1. การเริ่มโครงการมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการสำคัญ คือให้บุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการ และเป็นภาคการสมัครใจ 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสมทบสำหรับจัดงานฌาปนกิจ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ   ซึ่งเป็นสมาชิกหลัก บิดา   มารดา  คู่สมรส   และบุตรของสมาชิกหลัก 3. สมาชิกหลักยินยอมให้มหาวิ... >> อ่านต่อ

นายอำเภอพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมงานทำถนนรอบคลองน้ำ
พุธ 11 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติ ร่วมชมและให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานทำถนนรอบคลอง >> อ่านต่อรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปี 2560 (รอบที่1)
จันทร์ 9 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2560 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 99


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา