โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2024-06-10


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 9/2567
จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยนายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงเพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา