โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียน 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดภาคเรียน 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา