โลโก้เว็บไซต์ งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี  2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก + วัดแหลมโพธิ์

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา