โลโก้เว็บไซต์ บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 ตุลาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา