โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอบสัมภาษณ์ รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 พฤษภาคม 2561 - 5 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : งานรับสมัครนักศึกษา

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สอบสัมภาษณ์ รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

[ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ]

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา