โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานนปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานนปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้่านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา