โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียน 1/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดภาคเรียน 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา