โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปู่ยาง พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีไว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปู่ยาง พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีไว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา